Sådan bliver familierådgivning effektiv for dig

Familiesamtaler og redskaber ved familierådgivning

Sådan gør du ”redskaber & værktøjer” effektive, så de passer netop til DIG og DIN familie.

Sociale medier og ugeblade bugner med gode råd, værktøjer og tips ift. at håndtere forskellige udfordringer i familien. Og småbørnsforældre søger ofte disse råd, når hverdagen bliver uoverskuelig og energien i bund.

Jeg har selv oplevet at finde mange gode og brugbare råd, og leverer da også af og til mine egne bud på det gode familieliv på sociale medier.

Overordnet kan det være en god og brugbar måde at få skabt nye mønstre og handlemuligheder ift. tilbagevendende og udmattende problemer – MEN kun hvis du tager ”redskaberne” til dig, og tilpasser dem til dig og din familie.

Det er vigtigt at du læser dem med ”personlige” øjne, forstået på den måde at du skal opleve at de gode råd harmonerer med dine værdier. Værdier handler om hvad der er vigtigt for dig som mor. Hvordan vil du gerne være? Hvad er vigtigt at give dine børn med her i livet? På den måde er du tro mod dig selv og hvordan du gerne vil være mor.

Det er det jeg hjælper forældre med når de kommer til familierådgivning. At tage ejerskab over deres handlinger, og være tro mod sig selv som mor og far. UANSET hvad bedsteforældre, venner, pædagoger m.m. mener du skal gøre. At turde MÆRKE hvad der er svaret på problemet, og gå med det.

Der er nemlig ikke nogen familie der er ens, og derfor heller ikke nogen ens løsninger.

Redskaber er generelle, og siger noget om det tema der udfordrer jer. Fx for meget skæld ud, vrede børn, konflikter m.m.

hamsterhjul

For at få gavn af de gode råd er det derfor vigtigt at:

• Du lytter til de råd du får, og hvis det ikke lige er til at se meningen med det, så spørg ind til hvad der er den bagvedliggende erfaring/viden med dette

• Mærk efter om denne handling er foreneligt med den mor du ønsker at være overfor dine børn.

• Hvis ikke – så skal der justeres, så redskabet passer til jeres familie. Det kan foregå i dialog med den person du får rådgivningen af, med én i dit netværk eller alene.

• Uanset hvad, er det vigtigt at du selv har det godt med de nye tiltag du tager. De skal nemlig stemme overens med dine værdier – så du fremstår som en AUTENTISK MOR.

• – og SÅ lytter og samarbejder dine børn.