Familierådgivning skaber god udvikling i familien

Familieterapi

At blive forældre er en fantastisk gave – og opgave.

 

Alle forældre ønsker at være ”gode nok”, og give vores børn det bedste.

Men det kan af og til opleves at være udfordrende at være i familielivet – i kortere eller længere perioder. Der findes ingen manual for hvordan du skal være forælder. Det er som om der forventes at vi ”bare” lige kan finde den rette måde at håndtere forældreopgaven på – både vores egne forventninger og vores omgivelsers. Og det er et urimeligt højt krav at stille!

 

Den moderne børnefamilie har helt andre vilkår end den tidligere generations. På godt og ondt! Derfor kan vi ikke bare kopiere vores forældrerolle fra vores egne forældre – eller fra den tid. Der er nye normer, livsvilkår og muligheder. Kort sagt…

 

Vi skal skabe vores egen måde at være forældre – og familie på!

 

Så først og fremmest handler det om hvordan du/I ønsker at være familie. Hvilke værdier er vigtige for jer? Hvad vil I gerne give jeres børn med videre i livet? Hvordan skal jeres parforhold være? Det at være skarp på jeres værdier er med til at sætte den retning I ønsker at gå henimod – og væk fra. Lad mig give et eksempel:

Måske er I udfordret på at jeres 3 – årige barn er stædig (eller vedholdende) og insisterer på at bestemme selv. Det kan fx være ved påklædning, spisning m.m. Det kan være at det fører til mange skænderier og frustrationer, og måske er du flov over ikke at kunne styre dit barn i det offentlige rum! Måske ender det med at hele familien er i oprør og til sidst er helt udmattet og trist.

Her kan det være hjælpsomt at vide hvor I vil hen! Ønsker I fx at jeres barn skal vokse op og være bevidst om sine grænser, og være i stand til at sige til og fra? I så fald kan I støtte jeres barn i at det er i færd med at markere sine grænser. Det er ikke det samme som det er ok at skrige, sparke eller andet. Når man er 3 år har man meget lille erfaring med hvilken adfærd der er hensigtsmæssig til denne følelse. Så det vigtige her er at skelne mellem adfærd og hensigt. Dit barn mærker en lyst/ulyst til noget, og reagerer på det. Det kan I vise barnet er dejligt (for I ønsker jo at det vokser op og er tydelig ift. egne grænser), og så derefter lære barnet hvilken adfærd det kan sætte på. Så selvom det er hårdt arbejde, så er der en stor hjælp at vide hvad du ønsker dit barn skal lære. Og dit barn føler sig set og anerkendt – også selvom du måske siger nej!

 

 

 

Hvordan foregår familierådgivning – og hvilke problemer kan løses?

 

I familierådgivning kan der både arbejdes forebyggende med jeres forældrerolle, før det er blevet udfordrende. Og der kan arbejdes med lette som svære problemstillinger. Det vigtige er at I har lyst til at blive klogere på jeres mønstre og ressourcer og ændre de uhensigtsmæssige, så I kan skabe det familieliv I drømmer om.

Jeg kan nævne nogle emner som er egnet til familierådgivning:
          • Alt for mange skænderier imellem forældre.
          • Uenighed om opdragelse.
          • Bekymret over barnets adfærd, trivsel og udvikling.
          • Svært at styre sine følelser som fx vrede, tristhed.
          • Børn med særlige behov
          • Svært at sætte grænser.

 

Familierådgivning foregår som samtaler i mit lokale i København. Der er også mulighed for online samtaler. Der er ikke ét set-up der er bedre end andet. Det vil sige at I kan komme begge forældre, den ene forælder, med – og uden børn. Det afhænger alting af hvordan jeres familiesituation er, og hvad der kan lade sig gøre. Hvis I er i tvivl om hvad der er bedst for jer, kan I booke en gratis samtale på www.morliv.dk , hvor vi sammen finder frem til hvad der er det bedste forløb for jer.

hamsterhjul