Psykoterapi og Kropsterapi kan hjælpe dig til at slippe af med angst

Fanget af angst - Hvordan slipper man af med angsten med psykoterapi

Både psykoterapi og kropsterapi kan hjælpe mod angst. Angst kan manifestere sig på forskellige måder, og derfor kan der være forskellige former for terapi, der er mere eller mindre effektive for forskellige personer.

 

Psykoterapi er en form for terapi, der fokuserer på at hjælpe mennesker med at tackle mentale og følelsesmæssige problemer ved at identificere og ændre negative tanker – og adfærdsmønstre til mere hensigtsmæssige. Psykoterapi kan hjælpe mod angst på flere måder:

Psykoterapi mod angst

  1. Identificering af negative tankemønstre: Psykoterapi hjælper dig med at identificere og forstå de negative tankemønstre, der kan bidrage til din angst. Når du er opmærksom på disse mønstre, kan du begynde at ændre dem til mere konstruktive og positive tanker.
  2. Ændring af adfærdsmønstre: Psykoterapi hjælper dig med at identificere og ændre de adfærdsmønstre, der kan forværre din angst. Dette kan omfatte undgåelse af bestemte situationer eller handlinger, der forstærker din angst. Terapeuten kan hjælpe dig med at lære nye adfærdsmønstre, der vil hjælpe dig med at håndtere din angst mere effektivt.
  3. Hjælp til at forstå årsagerne til din angst: Psykoterapi hjælper dig med at forstå årsagerne til din angst. Dette kan omfatte tidligere traumer eller svære livserfaringer, der kan have bidraget til din angst. Når du forstår årsagerne til din angst, kan du arbejde på at tackle de underliggende problemer.
  4. Stresshåndtering: Psykoterapi kan også hjælpe med at lære dig at håndtere stress, som kan bidrage til din angst. Terapeuten kan lære dig teknikker, såsom dyb vejrtrækning eller meditation, der kan hjælpe dig med at reducere stressniveauet og tackle din angst.

selvkærlighed

Kropsterapi mod angst

Kropsterapi er også meget effektiv mod angst. Her arbejdes med kroppen og dens funktioner for at hjælpe klienter med at forbedre deres mentale og følelsesmæssige velvære. I kropsterapien arbejdes der bland andet med at afspænde muskler, bindevæv og åndedræt. Der arbejdes med meridianbaner, hvilket er vores energisystem samt zoneterapi. Når vi oplever angst, spænder kroppen op bestemte steder, og bindevævet strammes for at passe på os.

Åndedrættet bliver hurtigt og overfladisk, og vi kommer i alarmberedskab. I kropsterapien aktiverer vi det modsatte – nemlig det parasympatiske nervesystem ”Ro systemet”. Krop og sind får besked om at der ikke er fare på færde, og derfor godt kan slappe af. Herved bliver der adgang til at arbejde mere terapeutisk med det der har brug for ”heling”.

Kropsterapi fokuserer på kroppens oplevelser og fornemmelser. Dette kan hjælpe dig med at blive mere opmærksom på, hvordan din krop reagerer på angst, og lære at genkende og forstå dine kropsreaktioner. Når du er mere opmærksom på dine kropsoplevelser, kan du bedre tackle din angst og reducere stressniveauet.

Åndedrætsøvelser er også en del af kropsterapien. Du lærer teknikker til at trække vejret dybt og langsomt, så du kan lave dem hjemme, og herved sænke dit stress og angstniveau.

 

Jeg har god erfaring med at kombinere Kropsterapi og Psykoterapi i min behandlinger for angst. Herved skabes der optimal mulighed for at skabe helhed mellem krop, tanker og følelser, så vi både mærker, sanser og forstår hvad der er på spil, samt hvad der skal til for at slippe angsten igen.