Gendan indre ro og balance – med holistisk tilgang til at overvinde angst

Overvind angsten med en holistisk tilgang

Angst er en naturlig og livsvigtig grundfølelse ligesom andre følelser som fx glæde, vrede og tristhed. Men for nogle er angsten løbet løbsk og har bidt sig fast i det enkelte menneske. Sådan kan det i hvert fald føles! Flere og flere mennesker oplever at været udfordret med angst – både børn, unge og voksne. Og angsten kan have en betydelig indvirkning på livskvaliteten.

Der kan være mange årsager til at angsten har fået taget overhånd; vores moderne livsstil med multitasking, præstationspres samt ansvar for egen læring. Derudover skal det ses i lyset af at det både er genetisk og kulturelt betinget. Det handler altså både om hvad vi hver især er udstyret med fra fødslen, samt de omgivelser og livsvilkår vi er en del af.

Den holistiske tilgang til at overvinde angst

Denne artikel kommer dog ikke så meget til at handle om selve årsagen til angstproblematikken, men mere om hvordan angsten kan opleves og hvordan du slipper ud af angstens greb. Ikke at det er uvæsentligt med årsagen, for det er helt klart relevant. Det bliver blot i en anden artikel 😉

I denne artikel vil jeg sætte fokus på den holistiske – altså helhedsorienterede tilgang til behandling af angst. Vi fungerer som helhed og kan ikke adskille krop og sind. Vores tanker påvirker vores åndedræt, følelser, kropsbevægelser/fornemmelser samt adfærd. Og vi kan sætte ind fra mange vinkler for at mildne angsten.

Prøv selv først at tænke på noget ubehageligt (i den lette genre) og dernæst tænk på noget behageligt. Jeg gætter på at du oplever forskel på dit åndedræt, kropsfornemmelser/udtryk og følelser.

Traditionelt set er angst blevet behandlet ved at fokusere på terapi, medicin eller en kombination af begge. Men i de senere år er der opstået en voksende forståelse af den komplekse forbindelse mellem nervesystemet og åndedrættet og deres betydning for angsthåndtering. En holistisk tilgang, der inkluderer forståelse af denne forbindelse, kan være afgørende for effektiv behandling af angst. Men det er ikke nok at forstå sammenhængen. Det er også vigtigt at mærke og arbejde med sammenhængen – mere om det senere i artiklen.

Nervesystemet spiller en afgørende rolle i kroppens reaktion på angst. Det autonome nervesystem (ANS) er ansvarligt for at regulere kroppens fysiologiske funktioner og er inddelt i to grene: det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem aktiveres under stress og angst og udløser den velkendte ”kamp-eller-flugt” respons. Det øger hjertefrekvensen, forhøjer blodtrykket og frigiver stresshormoner som adrenalin og cortisol. Det parasympatiske nervesystem derimod, er ansvarligt for at modvirke denne stressrespons og fremme afslapning og restitution.

Massage af bindevæv

Brug åndedrættet mod angst

Åndedrættet er en afgørende del af denne sammenhæng mellem nervesystemet og angsthåndtering. Når vi oplever angst, har vores åndedræt tendens til at blive hurtigere og mere overfladisk. Dette skyldes, at det sympatiske nervesystem aktiveres og forbereder kroppen på kamp eller flugt. Denne overfladiske vejrtrækning kan forværre angstsymptomer ved at sende signaler til hjernen om, at der er fare på færde. Heldigvis kan vi bruge åndedrættet som et værktøj til at regulere vores fysiske og følelsesmæssige tilstand og reducere angst.

Dyb, langsom og bevidst vejrtrækning kan aktivere det parasympatiske nervesystem og udløse en følelse af afslapning og ro. Dette kan hjælpe med at reducere hjertefrekvensen, sænke blodtrykket og mindske frigivelsen af stresshormoner. Dyb vejrtrækning kan også aflede opmærksomheden fra angstsymptomer og give en følelse af kontrol over kroppen og sindet. Praksis som meditation, mindfulness og åndedrætsøvelser kan være effektive redskaber til at håndtere angst ved at styrke forbindelsen mellem åndedrættet og nervesystemet.

Derudover viser forskningen at kognitiv adfærdsterapi (KAT) er et effektivt element i angsthåndtering. KAT hjælper med at identificere negative tankemønstre og erstatte dem med mere realistiske og positive tanker. dette kan reducere angst og ændre reaktionen på stressfaktorer.

Mindfulness-baserede tilgange fokuserer på at være til stede i øjeblikket og acceptere tanker og følelser uden vurdering eller reaktion. Dette kan hjælpe med at skabe afstand til angstsymptomer og fremme indre ro og balance.

Helhedsorienteret tilgang til angsthåndtering bør også omfattes andre livsstilsfaktorer, der påvirker nervesystemet og åndedrættet, såsom; regelmæssig motion, sund kost og tilstrækkelig søvn. De er alle med til at skabe en stærk og afbalanceret fysisk og mental tilstand.

Bindevævet husker angst - Slip spændingerne fri

En anden vigtig komponent er bindevævet. Bindevævet er et komplekst vævssystem, der findes i hele kroppen og fungerer som en støttestruktur for organer, muskler og knogler. Det har også en vigtig rolle i kommunikationen mellem forskellige dele af kroppen, herunder nervesystemet. Forskning tyder på at bindevævet kan spille en afgørende rolle i at regulere angst og stressrespons.

Denne forbindelse mellem bindevæv og angst kan delvis forklares gennem det autonome nervesystem (ANS). Som tidligere beskrevet består ANS af to grene: det parasympatiske nervesystem og det sympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem aktiveres under stress og angst og er ansvarligt for ”kamp-eller-flugt” responsen. Bindevævet er rigt på receptorer for stresshormonet cortisol og signalstoffer som noradrenalin, der spiller en rolle i angstresponsen.

Forskning har vist, at bindevævet kan være en måde, hvorpå kroppen kan ”huske” tidligere traumatiske oplevelser og reagere med angst. Dette skyldes, at bindevævet har en evne til at opretholde spændinger og forbindelser mellem forskellige dele af kroppen, selv efter at den oprindelige stressfaktor er forsvundet. Denne vedvarende spænding kan påvirke kroppens signaleringssystemer og føre til en øget følsomhed overfor stress og angst.

I kropsterapien arbejdes der blandt andet med bindevævet gennem behandlingen, og det er min erfaring at en kombination af psykoterapeutiske redskaber samt kropsbehandling er effektiv i angstbehandlingen. Kombinationen af at mærke åndedrættet og kroppen, samt kognitiv forståelse af de hæmmende tankemønstre skaber en helhedsforståelse. Dette er med til at styrke troen på at være i stand til at håndtere angsten når den opstår.

Det er vigtigt at pointere at vi alle er forskellige, og hver persons oplevelse af angst er unik. Der er ikke en enkelt tilgang der passer til alle.

Hvis du lider af angst, er det bedst at søge hjælp fra en kvalificeret professionel, såsom terapeut/kropsterapeut, psykolog eller læge. På den måde kan du få den behandling der passer til dine individuelle behov og situation.

 

Book en gratis og uforpligtende samtale her, hvis du ønsker at høre hvordan jeg kan hjælpe dig fri af angsten.