Hvordan foregår psykoterapi?

Psykoterapi lokale

Psykoterapi handler om at støtte og hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder, og give dem værktøjer til at fungere bedre i hverdagen med større livskvalitet.

 

Det en samtaleform, som tager udgangspunkt i det der er vigtigt for dig. Det kan både være små udfordringer eller større problemer.

Denne samtaleform kan bla. hjælpe til bearbejdning af svære følelser, angst, stress, selvværd, svære relationer, chok og traumer samt selvudvikling.

Ved den første samtale fortæller du lidt om dig selv og dit liv som det ser ud i dag, samt hvad du ønsker hjælp til. Herefter arbejder vi sammen mod den forandring du ønsker at opnå.

Jeg benytter mig af forskellige metoder og teorier indenfor bla. NLP psykoterapi, kognitiv terapi samt metakognitiv terapi.

Målet er at du gennem psykoterapisamtalen opnår nye perspektiver, indsigter samt større afklaring i forhold til den problemstilling der fylder for dig. Og at dette hjælper dig videre på din udviklingsvej, så du kan leve dit liv med størst mulig livskvalitet.

Der er ingen regler for hvor mange samtaler der skal til et forløb. For nogle er et par samtaler nok, og andre har behov for et længere forløb. Det bliver mere tydeligt efter de første sessioner. I starten af forløbet giver det ofte mening at komme lidt oftere, og derefter kan der gå lidt længere tid imellem sessionerne. Årsagen til dette, er at du på den måde er i et flow, og har nemmere ved at komme i kontakt med både din udfordring, og din løsning.

 

Hvilken psykoterapeut skal jeg vælge?

Psykoterapeut er endnu ikke en beskyttet titel, og der er derfor et bredt og broget marked for denne terapiform. Der findes i alt ca. 400 forskellige psykoterapier, som er fordelt på NLP, kognitive, kropslige, spirituelle og mange flere retninger….

Uddannelsen kan variere lige fra nogle weekendkurser til en 4-årig godkendt og certificeret uddannelse, som jeg har. En hurtig måde du kan vurdere kvaliteten på, er ved at undersøge om terapeuten har den lange uddannelse, samt medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF). Derudover kan du undersøge yderligere uddannelser samt erhvervserfaring.

Vær opmærksom på om den psykoterapeutiske retning er forenelig med dine livsværdier og antagelser om et godt liv.

Giv dig selv lov til at ”mærke efter” de første par gange. Jeg vil mene at du skal have en god mavefornemmelse, og mærke en forskel efter 3 sessioner. Hvis ikke, vil jeg anbefale dig at fortælle det til terapeuten, så I sammen kan finde frem til en mere givtig indsats eller om du skal finde en anden psykoterapeut.

Mange af de klienter som kommer hos mig, benytter sig af mit tilbud om en gratis samtale forinden. Her får man mulighed for at høre hvordan jeg kan hjælpe, samt stille relevante spørgsmål.

 

 

hamsterhjul