Kombinationen af psykoterapi og kropsterapi skaber overskud

psykoterapi og kropsterapi er heling for kroppen

Vi er hele mennesker – og derfor skal vi også forstås og behandles sådan. At erkende denne grundlæggende sandhed er et vigtigt skridt mod at bryde med den traditionelle opfattelse af, at vores fysiske og mentale velbefindende er adskilt. I virkelighedens verden ser vi stadig mennesket som opdelt i hoved (mentale) og krop (fysisk). Når vi oplever smerter i kroppen, søger vi behandling for de fysiske smerter, mens mentale eller følelsesmæssige udfordringer ofte leder til anbefalinger om psykoterapi eller samtaleterapi.

MEN heldigvis oplever jeg at en ny bølge flyder derudaf. Flere og flere mennesker får øjnene op for den gavnlige og effektive hjælp, det er at kombinere kropsterapi med psykoterapi. Denne tilgang, der fokuserer på at integrere krop og sind, har vist sig at være af afgørende betydning for en mere helhedsorienteret tilgang til velvære og heling af traumer.

Jeg oplever stigende efterspørgsel på kombinerede forløb hvor vi har fokus på både den psykoterapeutiske samt kropslige forståelse. Her bliver der lettere adgang til de dybere lag af forståelse for de udfordringer og spændinger der viser sig lige nu. Ved at arbejde med både krop og psyke skaber vi en erfaret oplevelse af forbindelse mellem krop og hoved. Vi mærker og forstår sammenhængen, og herved opbygges en ”værktøjskasse” af redskaber som er tilpasset hver enkelt, og kan bruges imellem sessionerne. Fx små åndedrætsøvelser, kropslige øvelser, skriveøvelse, tanke/følelses opgave ift. at tage styringen og meget mere.

Når vi begynder at forstå hvordan vores tanker og følelser påvirker fysiske spændinger i kroppen, bliver det nemmere at lære hvad der skal til for selv at kunne afspænde og finde indre ro. Det kommer langsomt med øvelse og erfaring.

Psykoterapi og kropsterapi– helhedsorienteret tilgang

Traditionelt set har kropsterapi og psykoterapi været separate discipliner, hver især rettet mod enten det fysiske eller mentale aspekt af menneskets velbefindende. Dog er det nu mere og mere anerkendt, at krop og sind er dybt forbundne, og enhver form for ubalance i den ene påvirker den anden.

Når vi kombinerer kropsterapi, der ofte involverer fysisk manipulation og frigivelse af spændinger, med psykoterapi, der fokuserer på at udforske og forstå mentale og følelsesmæssige processer, åbner vi døren for en synergetisk tilgang. Denne tilgang rækker længere ud end blot at lindre symptomer, og stræber efter at behandle de bagvedliggende årsager problemerne.

Du kan lave en lille øvelse nu her hvor du sidder og læser:

  • Ret opmærksomheden mod dit åndedræt, uden at ændre på noget.
  • Registrér hvordan det føles at trække vejret ind – og puste ud. Hvordan føles det? Hvor bevæger luften sig hen indeni dig? Kommer de helt ned i bunden af maven, eller stopper de ved brystkassen? Hvilke tanker fylder? Hvilke følelser registrerer du?
  • Sid et øjeblik og tag et par dybe rolige åndedræt og vend tilbage til teksten og læs resten.
  • Læg mærke til hvordan din tilstand har ændret sig til at være mere rolig – måske en ganske lille smule, eller måske mere.

Fordele ved helhedsorienteret terapi

  1. Øget Bevidsthed. Ved at kombinere kropsterapi og psykoterapi får du mulighed for at udvikle en dybere forståelse af sammenhængen mellem fysiske symptomer og mentale tilstande. Dette kan føre til øget selvbevidsthed og selvindsigt.

  2. Fysiske Løsninger på Mentale Udfordringer: Når kropsterapeutiske metoder såsom massage, zonetryk eller åndedrætsøvelser integreres, kan de hjælpe med at løsne spændinger, der ofte er knyttet til psykologiske eller følelsesmæssige problemer. Dette skaber en unik mulighed for at arbejde på både det fysiske og mentale plan samtidigt.

  3. Langvarige Resultater: Helhedsorienteret terapi sigter ikke blot mod midlertidig lindring, men også mod at skabe varige forandringer. Ved at behandle hele mennesket, adresserer terapeuten ikke kun symptomer, men også de underliggende årsager, hvilket kan føre til mere bæredygtige resultater.

Vejen fremad

Den stigende anerkendelse af vigtigheden ved at behandle mennesket som en helhed indikerer en positiv udvikling inden for sundheds- og terapiverdenen. Det er en invitation til både terapeuter og klienter til at udforske og omfavne denne holistiske tilgang til velvære og heling.

I en tid, hvor stress og livets udfordringer kan manifestere sig både fysisk og mentalt, er det afgørende at anerkende og reagere på den gensidige påvirkning mellem krop og sind. Vi er ikke blot summen af vores dele; vi er hele, komplekse individer, og vores terapeutiske tilgange bør afspejle denne essentielle sandhed.

Så lad os fortsætte rejsen mod at forstå, behandle og omfavne os selv som de hele mennesker, vi er. På den måde åbner vi døren til en dybere forbindelse med vores eget velvære og skaber en mere holistisk tilgang til sundhed og livskvalitet. Jo bedre forståelse og kontakt vi har til os selv, des bedre kan vi være til stede med andre og være gode medmennesker. Vi har mindre behov for at blive anerkendt og ”fylde” når vi er forbundet til os selv.